Odczytywanie, Analiza, Archiwizacja i Rozliczanie czasu pracy kierowców na podstawie danych z kart kierowców, tachografów, wykresówek 


USŁUGI

Zakres usług w ramach pakietów: analizy, opisy, rozliczenia, pomoc telefoniczna itp.

Więcej

 


ANALIZA

Analiza czasu pracy kierowców na podstawie odczytanych danych

Więcej

 


PAKIETY

Zakres pakietów dostosowanych do potrzeb każdego klienta

Więcej

 

ROZLICZANIE CZASU PRACY

Na podstawie danych odczytanych z kart kierowców i wykresówek przeanalizujemy oraz rozliczymy czas pracy kierowców w przedsiębiorstwie. Dysponujemy najnowszym oprogramowaniem, używanym również przez BAG, ITD, PIP, Policje na terenie Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Łotwy i Estonii.

 

ODCZYTY DANYCH

Odczytujemy dane ze wszystkich tachografów, skanujemy wykresówki i poddajemy analizie, z której dla przedsiębiorcy przygotowujemy wykaz naruszeń i ich analizę, wydruki pouczające dla kierowców informujące o naruszeniach, rozliczenie wynagrodzenia za nadgodziny, dyżury, delegacje. Generujemy raporty, zaświadczenia, statystyki, porównania, wnioski.

REGULAMINY CZASU PRACY

Przygotowujemy regulaminy pracy, obwieszczenia o czasie pracy, umowy, skierowania, wnioski, itp. Pomagamy przy wyborze okresu rozliczeniowego i systemu czasu pracy, limitu godzin nadliczbowych, sposobie rozliczania postojów i dyspozycji kierowców.

 

OPROGRAMOWANIE

Spośród wielu programów na rynku do analizy czasu pracy kierowców, wybraliśmy ten najlepszy. Nie jest to oprogramowanie najtańsze, ale zapewniające bezbłędną analizę w przeciwieństwie do innych systemów. W połączeniu z naszym doświadczeniem, mogą Państwo czuć się bezpiecznie.