Odczytywanie, Analiza, Archiwizacja i Rozliczanie czasu pracy kierowców na podstawie danych z kart kierowców, tachografów, wykresówek 

zakres usług w ramach pakietów

 

 

 

 1. Analiza naruszeń

 • Rejestr naruszeń kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzeniem 561/2006/WE lub AETR
 • Algorytm generacji naruszeń wykorzystywany przez inspekcje BAG, ITD, PIP, Policje Czeska, Inspekcje Litwy, Łotwy i Estonii, dzięki czemu Klient może uzyskać dokładny wykaz naruszeń.
2. Opisy naruszeń
 • Opis zaistniałych naruszeń na tarczkach oraz na karcie kierowcy dzięki czemu Klient ma nad nimi pełną kontrole i może je znacznie ograniczyć.
 • Przygotowanie wymaganych dokumentów podczas kontroli w firmie w przypadku wykrycia naruszenia przepisów
3. Rozliczanie czasu pracy kierowców
 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców wg wymagań PIP
 • Przygotowanie dokumentacji kadrowej kierowców 
 • Uzupełnienie brakujących dokumentów,
 • Przygotowanie dokumentacji dla księgowości na podstawie wynagrodzenia z podziałem na wynagrodzenia za dyżury, godziny nadliczbowe
4. Dobór systemu czasu pracy
 • Dobór najodpowiedniejszego okresu rozliczeniowego
 • Dobór najodpowiedniejszego systemu czasu pracy
 • Ustalenie godzin nocnych
 • Dobór odpowiednich warunków wynagradzania pracowników
5. Pomoc telefoniczna
 • W zakresie postępowania z raportami przez nas przygotowanymi
 • W interpretowaniu obwiązujących przepisów
 • W zakresie obowiązujących przepisów transportowych
 • W zakresie kontroli na drodze, w firmie
6. Kontrola ciągłości kilometrów
 • Wykaz brakujących kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek - uzupełnienie brakujących dokumentów
7. Kontrola terminów
 • Uprawnień kierowców
 • Kart kierowców
 • Ważności licencji
 • Legalizacji tachografów
 • Szkoleń
8. Regulamin pracy
 • Pomoc przy stworzeniu regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy
9. Audyt przed kontrolny
 • Prowadzimy audyty przed kontrola w firmie. Podczas samej kontroli nasi pracownicy sa w kontrolowanej firmie w celu reprezentowania przewoźnika przed kontrolującym.
10. Archiwizacja raportów
 • Pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców - przyjeżdżamy i pobieramy dane z kart lub tachografów w firmie po ustaleniu terminu. Pamiętaj dane z karty musza być sczytane co 28 dni a z tachografu cyfrowego co 90 dni
11. Szkolenia kierowców
 • Szkolenia z czasu pracy kierowców dostosowane do warunków panujących  w firmie na podstawie przeprowadzonych rozliczeń
12. Wnioski, oświadczenia, zaświadczenia
 • Wystawianie potrzebnych umów, wniosków, skierowań, zaświadczeń, delegacji, zaliczek i diet krajowych i zagranicznych