Odczytywanie, Analiza, Archiwizacja i Rozliczanie czasu pracy kierowców na podstawie danych z kart kierowców, tachografów, wykresówek 

analiza

 

Nowa ewidencja czasu pracy zgodna z nowymi wytycznymi PIP

 

  • Wprowadzono ewidencję czasu pracy analogiczną do zmienionej ewidencji stosowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, dzięki czemu Klient dysponuje ewidencją zgodną z najnowszymi wytycznymi PIP.

 

Zmiany w delegacjach wynikające z nowego rozporządzenia o podróżach służbowych

 

  • Wprowadzono nowe stawki za diety oraz limity rachunków za noclegi wynikające z rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Nowa wersja kalendarza ciągłości danych

 

  • Wprowadzono szczegółowy wykres czynności, dzięki któremu Klient otrzymuje szybką informację o czynnościach kierowcy oraz ich typie (wykresówka, dane cyfrowe lub dane na pojazdach poniżej 3,5 tony).

 

 

 Nowe opcje generacji zaświadczeń

 
Dodano nowe opcje generacji zaświadczeń usprawniające proces dodawania zaświadczeń na wymagane okresy zgodnie z art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców:
  • generuje zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których kierowca prowadził pojazd wyłączony z rozporządzenia 561/2006 lub AETR
  • generuje zaświadczenia na okresy pracy pomiędzy odpoczynkami dziennymi
  • generuje zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których pracownik pozostawał w gotowości
  • uwzględnia nieobecności określone w module Rozliczenia wg dób pracowniczych

 

 

 

Powiązanie wystawianych zaświadczeń i tarczek
 
  • W przypadku operacji na tarczach lub na zaświadczeniach program automatycznie edytuje, dodaje lub usuwa powiązane tarcze, dzięki czemu została zwiększona spójność wprowadzonych danych oraz zostało zmniejszone ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych lub zdublowanych danych.

 

 

Tworzenie delegacji na wykresie miesięcznym
 
  • Wprowadzono opcje automatycznego generowania delegacji na podstawie wprowadzonych danych co znacznie usprawnia pracę na systemie

źródło: inelo.pl